Den Země   21.4.2006

Akce Den Země na Praze 9 se koná 21.4.2006 na několika místech v okruhu kolem Vysočanské radnice. Akci pořádá ÚMČ Prahy 9 ve spolupráci s k.a. Křišťál, Českou inspekcí životního prostředí, Českým hydrometerologickým ústavem (ČHMÚ) a MŽP. 

Program pro školy (8:00-13:30)

Dopolední část této akce je určena pro školy - žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol z regionů Prahy 9. Žákům a studentům nabízíme neobvyklou formu informací a podnětů k zamyšlení nad problémy lokální ekologie v souvislosti s trvale udržitelném rozvojem a vztahem mezi globální ekologií a mikroklimatem – naším místem na zemi. 

Pro žáky a studenty jsme připravili krátkou trasu „Po Vysočanech trochu jinak“.  Tři stanoviště ,kterými  okruh prochází, jsme vybrali tak, aby představil vybrané ekologické okruhy co nejkonkrétněji a ukázal i možná východiska k jejich řešení.

Stanoviště a témat a

-          stanoviště A  -  v prostoru  bývalého areálu ČKD Praga 

o        projekce vítězných filmů EKOFILMU

o    zajímavě zpracované téma – trvalé ekologické zátěže (konkrétní příklad v dané lokalitě i obecná problematika ekologických zátěží)

      o        brownfields - plány oživení rozlehlého areálu ČKD – nové místo k životu

      o        kolekce fotografií z veřejné soutěže „Ekologie v objektivu 2005“ - Bayer s.r.o.

-          stanoviště B -  park u metra Vysočanská – náměstí OSN

o        vývoj množství znečišťujících látek v ovzduší na náměstí OSN – ukázka práce mobilní měřící jednotky ČHMÚ

o        ochrana přírody a soustava Natura 2000

o        informační EKO-centrum

o    tématický panel k mezinárodnímu roku boje proti suchu a rozšiřování pouští, informace o soutěži pro děti a mládež „Když schází voda“

  • doprovodná hudební produkce

-          stanoviště C -  Radnice Prahy 9, ul. Sokolovská

o        instalace „Přání Zemi“, vytvářená v průběhu akce žáky a studenty Prahy 9

o    konkrétní informace o odpadovém hospodářství na Praze 9

 

 

Program pro veřejnost (14:00-17:00) 

-     stanoviště B -  park u metra Vysočanská

o        informační EKO-centrum (2 odborníci z ČIŽP, hromada osvětových materiálů, informace ke Dni Země…)

  • doprovodná hudební produkce

-     stanoviště C -  Radnice Prahy 9, ul. Sokolovská (bude ve vestibulu Radnice delší dobu)

o        instalace – přání Zemi

o        konkrétní informace o odpadovém hospodářství na Praze 9

kontakt