- program je zaměřený na šetrnou dopravu v širších souvislostech.

- dozvíte se zde zajímavé informace o kvalitě ovzduší na náměstí OSN a také o vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví

- výraznou novinkou letošního Mikroklima bude oživení ulice Pod Pekárnami. Tento prostor nebude výjimečně patřit parkujících automobilům, ale vám. Najdete zde zahradní kavárnu, instantní květinovou zahrádku a další překvapení.

- v rámci odpoledního programu vám zástupci Městské části Praha 9 představí připravovaný systém parkovacích zón na Praze 9

Městské část Praha 9 představí systém cyklostezek a jejich provázanost

. odborníci vám odpoví na otázky z oblasti třídění a recyklace odpadů nebo jak funguje systém nakládání s odpadem v regionu