Mikroklima


MIKROKLIMA 2011

zvací dopis pro školy
instrukce pro prihlášené školy
KONTAKT
MAPKA Náměstí OSN
MAPKA terénní procházka


/////////////////////////////////////////////////////

Letos jsme převzali hlavní téma od Organizace spojených národů, které vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", a tak se budou všechny environmentální okruhy k tomuto tématu vztahovat.

Pro jednotlivé třídy jsme připravili individuální program. Třídy v doprovodu pedagoga a našeho průvodce navštíví odborná stanoviště na náměstí OSN, kde budou pracovat s tématy z oblasti kvality ovzduší, ochrany přírody a třídění a recyklace odpadů.
Žáci se zde například seznámí s vývojem kvality ovzduší a prací měřící jednotky ČHMÚ umístěné na náměstí OSN. V tématu šetrné dopravy se budou věnovat podmínkám pro chodce a oblast ochrany přírody bude zaměřena na letošní hlavní téma les. Oblíbené a zábavné bylo v minulých letech také třídění a recyklace odpadů a informace o systému práce s komunálním odpadem na Praze 9, a proto se problematice budeme věnovat i letos.

Hlavní náplní dalšího programu je terénní procházka po části přírodovědné stezky na Praze 9. Úkolem žáků na trase bude monitoring okolí se zaměřením na městskou zeleň, černé skládky a různé formy městské dopravy. Na závěr programu každá třída vyhodnotí výstupy ze svého monitoringu a bude diskutovat s odborníky nad výsledky.