Mikroklima

 

MIKROKLIMA 2011

 

/////////////////////////////////////////////////////


Témata a stanoviště /  zajišťující instutice, nevladní organizace a nezávislí odborníci

A/ nám. OSN u metra Vysočanská

LESY - připravili jsme pro vás informace k  "Mezinárodnímu roku lesů", který OSN vyhlásila na rok 2011 (Ing. Tomáš Mařík).
Ekocentrum Koniklec pak představí téma Trvale udržitelné hospodaření v lesích a certifikaci lesů (a následně výrobků) PEFC.

OVZDUŠÍ - vývoj množství znečišťujících látek v ovzduší na nám. OSN. Hodnoty naměřené na měřící jednotce Českého hydrometerologického ústavu umístěné na náměstí OSN se porovnávají s hodnotami naměřenými v Košeticích, lokalitou kterou lze považovat za přírodní prostředí. Observatoř Košetice se nachází na Českomoravské vrchovině v zemědělské krajině mimo souvislé osídlení a mimo dosah přímých zdrojů znečištění. Dále budou představeny výstupy hodinových koncentrací znečišťujících látek a aktuální hodnoty naměřené na měřící stanici OSN. 

Ochrana ovzduší  -  Právnická fakulta UK

 

ŠETRNÁ DOPRAVA  – proč, kdy a kam chodit pěšky. Seznámení s projektem zapojení občanů do zlepšení podmínek pro pěší  "Praha 9 pro chodce" (Krocan, o.s., Pražské matky,o.s.)
Každý den jsou kolem nás, ale vime jake jsou jejich výhody a nevýhody?
Řec je o dopravních prostředích. Přijďte si popovídat o výhodách a nevýhodách různých dopravních prostředků, zamyslet se, jak ovlivňují náš každodenní život a jak každý znás může ovlivnit vliv dopravy životní  prostředí. (
Auto*Mat, o.s.)

ODPADY - Nakládání s odpady – černé skládky, co do lesa nepatří (Ćeská inspekce životního prostředí) /// Recyklace komunálního odpadu – pojízdná výstava o zpracování a recyklaci obalů s výkladem a hrami (EKOKOM) /// Třídění odpadů, komunální odpad na Praze 9, ukázka nové svozové techniky (AVE)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - prezentace České inspekce životního prostředí

Program pro rodiče s dětmi zajišťuje také TMC Knoflík

B/ Sběrný dvůr, Pod šancemi 1 – PRAHA 9

ODPADY - sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy, odborný výklad přímo v areálu sběrného dvora (Pražské služby)

C/ Hořejší rybník, Přírodní park Smetanka, Praha 9

LESY -  informace k  "Mezinárodnímu roku lesů"