Projekt světlo     (1.- 12.5. 2002, Václavské nám.15)                        SPOLUPRACOVNICI  

Smyslem projektu  „Světlo“ je vytvoření tichého světelného světa jako místa pro zastavení a spočinutí, prostoru, který je lidem zahlceným okolím i vlastním myšlením přirozeně blízký a přitom nedosažitelný. Výstava se bude chovat jako jeden živý, klidně vegetující organismus, ve kterém mají jednotlivé prvky (světelné, zvukové, hmotné…) vlastní autonomní funkci, reagují  na podněty ostatních prvků, komunikují s nimi a samy produkují různé vzruchy. Světelné prostředí se v průběhu výstavy bude vyvíjet zcela neznatelně, výraznější proměny budou reakcí na doprovodný program. Za dobu jejího trvání tak dojde k celkové proměně prostoru při dodržování základního vymezení, kterým je světelnost, čistota a ticho –  ticho vybudované zvuky, které jsou v něm obsaženy stejně jako barvy ve světle, jehož bezbarvost je pouhou iluzí.

Na „Světle“ se podílí několik hudebních seskupení působících v různých hudebních formách a směrech, od interpretace klasické hudby, jazzu, improvizací (pohybujícími se v oblasti meditativní a ambientní hudby), přes  živě hrající  elektronickou hudbu ( syntezátory, efekty, lidský hlas, rozmanité bicí nástroje), po psychedelický chillout podpořený živě mixovanými videosekvencemi.

Projekt bude fungovat ve dvou rovinách a to jako výstava - jako pohyblivý  světelný a zvukový prostor (otevřeno: od 17:00) ve večerních hodinách (od 19:00-cca22:00) jako provodný program ( viz www.kristalka.cz/svetlo   pod heslem PROGRAM).
1.5. otevřeno od 14:00  zahájení projektu od 19:00
8.5.  výstava i doprovodný program zdarma – určeno především pro lidi se zrakovou vadou a jejich doprovod  (bezbariérový přístup)

Projekt se realizuje bez vnějšího finančního přispění a  opírá se o dobrovolnou účast lidí, které dané téma oslovuje. Autorkou projektu je Dana Balcarová, hudebním a zvukovým dramaturgem je Petr Wajsar.  Výstava proběhne 1.-12.5.2002 v galerii Doubner (původně hala tiskárny ) Václavské náměstí 15, Praha 1.

Více info včetně programu na www.kristalka.cz

Kontaktní osoba : Dana Balcarová tel. 0732/ 103330  E_mail: b@d.cz