Svatopluk Kouřil - vlastní tvorba, album "Co se do filmu nevešlo...". Nahráno v letech 1992 - 1994.