Projekt se vyhýbá pokusu o definici pojmu virtuálního štěstí a tím nechává volný prostor všem účastníkům, kteří se vůči němu budou v rámci projektu určitým způsobem vymezovat a tak ho vlastně naplňovat.
      
Podmínkou účasti je zpracování obsahu pojmu virtuální štěstí tak,  aby ho bylo možno uskutečnit v rámci pražské akce Virtuální štěstí 1.-2.11.03. Nebo přenést jeho reálnou nebo digitální realizaci na Internet v audiovizuálním a audio tvaru nebo sekvencí statických obrázků a textů. Je plně na účastnících, jakou formu si zvolí. Náklady na jednotlivé realizace si účastníci zajišťují sami.
            foto z projektu                            BOOMERANG pohled

 

V industriálním prostoru v Praze 9 budou v termínu 1.-2.11.2003 probíhat hudební, pohybové, výtvarné a audiovizuální realizace na téma virtuální štěstí. Součástí této akce budou  projekce na projekční i jiné plochy účastníků projektu, kteří své zpracování tématu zveřejnili v Internetové části projektu. 
       Základní Info o zúčastněných projektech jsou zveřejněny na straně "projkety",  tyto informace se budou dále doplňovat a po skončeni akce tam najdete záznam jejich realizace.                                                        orientační  program   

Tato část je určená take dětem: sloupy.....křídy.....masky......vlasy......cirkus
spojení: metro B-Vysočanská / TRAM: 8,19,3 / BUS 136,177,195,... Vysočanská                       orientační mapa
                        

E_mail:b@d.cz        gsm: +420/732103330